top of page

Politica de confidentialitate

Bun venit,

   Va multumim pentru accesarea site-ului nostru www.cabanasuragetilor.ro, reprezentand societatea TOUR BUCOVINA ARINISSRL (denumite in continuare Site-ul sau Societatea)

 

   In Romania, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”, “Regulamentul”).

Colectarea datelor si scopul acestora:

   Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in  scopul incheierii si executarii contractului de prestari de servicii hoteliere, gestionării şi administrării conturilor dvs. (dacă este cazul), recrutării şi dezvoltării personalului, sau în scopul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare si indeplinirii obligatiilor legale aferente si presupun efectuarea urmatoarelor operatiuni:

-executarea cererii dumneavoastra de rezervare si transmitearea confirmarii;

-intocmirea de situatii statistice;

-intocmirea documentelor financiar contabile legale si indeplinirea altor obligatii legale aferente serviciilor prestate;

-transmiterea chestionarelor de satisfactie sau oferte.

-asigurarea securitatii bunurilor si a persoanelor prin intermediul supravegherii video;

-solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra; 

   In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una dintre sectiunile Site-ului, va exprimati acordul expres si neechivoc pentru ca detinatorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ati furnizat datele. 

   Site-ul, prin politicile adoptate, inclusiv prin regulamentele interne, subliniaza importanta protejarii datelor personale, se va asigura ca va respecta drepturile persoanelor vizate in temeiul GDPR si va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate cu respectarea cerintelor GDPR.

Acesta Politica are rolul de a va informa in mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in contextul utilizarii serviciilor Site-ului.

   Nu vom prelucra date personale ale minorilor. Societatea nu colecteaza cu buna stiinta pe Site-ul sau date cu caracter personal de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. Daca un parinte sau un tutore are cunostinta ca copiii sai au furnizat Societatii datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Societatea. In cazul in care Societatea descopera ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Societatea va distruge aceste informatii de pe sistemele sale imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre Societate a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

   Categorii de date cu caracter personal prelucrate (Ce informatii colectam despre dumneavoastra)

   Colectam si prelucram datele dumneavoastra atunci cand interactionati cu Societatea prin intermediul Site-ului, respectiv informatiile pe care ni le furnizati prin completarea formularului de rezervare sau a formularului de contact de pe Site.

Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de contact si ulterior prelucram sunt: nume, adresa de email.

Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de rezervare si ulterior prelucram sunt: nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon de contact si o serie de date cu caracter personal optionale pentru a facilita procesul de rezervare al cazarilor:

tara, compania, adresa postala, scopul sederii, oras/locatie, cereri speciale, stat/regiune, cod postal.

   Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior pe durata termenului de prescriptie aplicabil. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.  

 

   Datele dumneavoastra vor fi prelucrate de Societate pe baza consimtamantului dumneavoastra atunci cand ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Ulterior, veti putea sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin intermediul adresei de e-mail lasuragetilor@gmail.com. Cu toate acestea, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrari care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

   Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevazute in GDPR, sunt urmatoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa autoritatii competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si instantelor de judecata competente. 

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa lasuragetilor@gmail.com. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.  

   Dorim sa va informam ca in baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitarile abuzive si/sau anumite solicitari care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare si totodata ca avem dreptul de a percepe o taxa rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.

bottom of page